Aktualności

Wrocław – Drezno: Informacja o zmianie rozkładu jazdy 2019/20

29.10.2019 – Na swojej stronie internetowej (niemiecka wersja) ZVON informuje o stanie prac nad rozkładem jazdy, który będzie obowiązywał od 15.12.2019 (nasze tłumaczenie):

„Mimo że pod względem budowlano-technicznym elektryfikacja linii Węgliniec – Zgorzelec została już zakończona, skorzystanie z niej wraz ze zmianą rozkładu jazdy, która nastąpi 15.12.2019 r., nie jest możliwe, gdyż nie został jeszcze zakończony proces certyfikacji systemu linii napowietrznych przez operatora infrastruktury PKP-PLK. Nowy termin oddania linii do eksploatacji to obecnie koniec kwietnia 2020 roku. Skutkiem tego elektryczny tabor kolejowy KD nie może – wbrew planom – dojechać z Wrocławia do stacji Zgorzelec. KD pilnie pracuje nad koncepcją wykorzystania autobusów zastępczych lub pojazdów spalinowych i obiecuje zapewnienie przewozów na odcinku granicznym. Kolej regionalna (Länderbahn) rozpocznie przewozy na trasie Görlitz – Zgorzelec w grudniu zgodnie z ostatecznie uzgodnionym rozkładem jazdy, aby zapewnić połączenie Zgorzelca z siecią trilex.”

Śledzimy rozwój sytuacji i będziemy informować o rozwoju sytuacji. Koncepcja zastąpienia pojazdów elektrycznych pojazdami spalinowymi wydaje się nam najlepszym rozwiązaniem w obecnych okolicznościach.


Wyniki Szczytu Kolejowego

08.05.2019 – Zgodnie z komunikatem prasowym niemieckiego koordynatora ds. współpracy z Polską, „regularne pociągi EC” z Berlina przez Frankfurt (Oder) do Wrocławia i Krakowa będą  kursować ponownie od końca 2020 r., zaś tzw. „Pociąg do kultury” łączący Berlin i Wrocław przez Cottbus i Forst zostanie zawieszony. Połączenia Berlin – Poznań – Warszawa mają być od 2020 r. stopniowo rozbudowywane i do 2023 r. osiągną siedem par pociągów dziennie.
Poza tymi poprawami w połączeniach, w pozostałych projektach infrastrukturalnych nie było przełomu. Krytyczny komentarz na temat tych wyników można znaleźć tu w j. polskim oraz w j. niemieckim.


IV. Polsko-Niemiecki Szczyt Kolejowy we Wrocławiu

08.05.2019 – Dzisiaj odbędzie się IV. Polsko-Niemiecki Szczyt Kolejowy we Wrocławiu. Koordynator ds. Polsko-Niemieciej Współpracy Woidke w swoim oświadczeniu prasowym pisze, że najważniejszymi tematami są: ruch dalekobieżny Berlin – Wrocław – Kraków oraz Kolej Wschodnia Berlin – Kostrzyn – Gorzów.
Tutaj znajdują się nasze komunikaty prasowy dot. Szczytu Kolejowego w języku polskim oraz w języku niemieckim.


Co przyniesie zmiana rozkładu jazdy 2018/2019 polsko-niemieckim połączeniom kolejowym?

06.12.2018 – Najważniejszym punktem zmiany rozkładu jazdy w 09.12. jest bez wątpienia przywrócenie codziennego połączenia nocnego między Berlinem i Wrocławiem z możliwością dalszej podróży do Krakowa i Przemyśla lub do Wiednia.
Dotychczasowa oferta w zasadzie nie ulega zmianie a częściowo będzie nawet rozszerzona (Berlin – Szczecin, Berlin – Gorzów). Pozytywnie należy także ocenić nowe wieczorne połączenia w niektórych relacjach (Berlin – Szczecin, Berlin – Gorzów, Drezno – Wrocław, Frankfurt(Oder) – Zielona Góra).

Natomiast nie może cieszyć zawieszenie dwóch połączeń bezpośrednich:

  • Połączenie Berlin – Frankfurt(Oder) – Zielona Góra traci swój charakter połączenia bezpośredniego na skutek zmiany rodzaju trakcji na połowie trasy. Jako środek zastępczy mają funkcjonować połączenia skomunikowane a ich liczba ma być zwiększona.
  • Z tego samego powodu nie będzie także bezpośredniego połączenia Drezno – Görlitz – Wrocław. Pojawią się trzy dzienne połączenia z przesiadką w Węglińcu przy czym wykorzystanie po polskiej stronie elektrycznych zespołów trakcyjnych spowoduje skrócenie czasu podróży w porównaniu z obecnym połączeniem obsługiwanym pojazdami napędzanymi silnikami dieslowskimi (do 3,5 h). Połączenia skomunikowane pozostają, będzie ich nawet więcej. Pozytywnie trzeba ocenić nowe połączenie wieczorne między Dreznem i Wrocławiem (odjazd 20:08).

W małym ruchu granicznym (Görlitz – Jelenia Góra/Zielona Góra oraz Forst(Lausitz) – Wrocław) nastąpi lekka poprawa oferty.

„Pociąg do kultury” Berlin – Wrocław będzie kursował w piątki i soboty do Wrocławia, a w piątki oraz niedziele do Berlina. Grupą docelową są najwyraźniej podróżni (turyści i inni dojeżdżający regularnie) z Berlina do Wrocławia. Czas podróży praktycznie nie ulegnie zmianie, ponieważ nie zmienią się ani pojazdy ani infrastruktura.
Ponownie otworzone przejście graniczne Horka – Bielawa Dolna w nowym rozkładzie jazdy nie jest wykorzystywane.


Obecne plany w związku z rozbudową infrastruktury w Niemczech

06.11.2018 – Federalne Ministerstwo Transportu opublikowało ostatnie oceny Federalnego Planu Transportowego. Wiele z odcinków w ciągu połączeń transgranicznych nie zostało uwzględnionych jako priorytetowe w Federalnym Planie Transportowym. Minister transportu Andreas Scheuer obiecał jednak, że odcinki DresdenGörlitz i Cottbus – Görlitz zostaną ujęte w programie elektryfikacji.
Konkretne warunki tego programu jeszcze nie są znane, wobec czego nadal nie wiadomo, kiedy zacznie się elektryfikacja i jak szybko zostanie przeprowadzona.


Wyniki Szczytu Kolejowego w Poczdamie

16.06.2018 – Wyniki rozmów prowadzonych w ramach III. Szczytu Kolejowego w Poczdamie są znane tylko częściowo. Oficjalny komunikat prasowy gospodarza – Brandenburgii – i Deutsche Bahn (w j. niem.) jest dość ogólny. Nasz komentarz przeczytacie Państwo tutaj. Dalsze informacje w j. polskim na stronie Rynku Kolejowego.


Trzeci Polsko-Niemiecki Szczyt Kolejowy: Zapóźnione decyzje

08.06.2018 – dnia 11 czerwca 2018 odbywa sie w Poczdamie już trzeci, od kiedy w 2015 roku ten format został powołany do życia, polsko-niemiecki szczyt kolejowy. Inicjatywa KolejDEPL bardzo cieszy się z tego spotkania i jednocześnie wskazuje na liczne deficyty w przewozach transgranicznych, dla których trzeba znaleźć rozwiązania w najbliższych latach. Więcej w naszym komunikacie prasowym (w j. niemieckim).


Przełom w rozbudowie dwutorowego połączenia Berlin – Szczecin

03.04.2018 – Kraje Związkowe Berlin i Brandenburgia zapowiedziały w połowie marca, że chcą zainwestować własne pieniądze w dwutorową rozbudowę oraz elektryfikację odcinka Angermünde – Granica Państwa – Szczecin. W tym celu powinno zostać zawarte porozumienie z DB AG. W Federalnym Planie Dróg Komunikacyjnych zapewnione zostało jedynie finansowanie dla jednotorowej rozbudowy i elektryfikacji.

Dodatkowo podjęte zostały działania w celu planowania dwutorowej rozbudowy trasy z Lübbenau do Cottbus, co również ma znaczenie dla połączenia z Wrocławiem.


Dodatkowe połączenie Görlitz – Zielona Gora

Od 1 lutego Görlitz otrzymało dodatkowe połączenie do Zielonej Góry. Jest ono realizowane wspólnie przy współpracy przewoźników- PolRegio i Trilex. Pierwotne plany PolRegio zakładały uruchomienie połączenia już w grudniu 2017r.


Nowa rezolucja na Szczyt Kolejowy

W 30.11.2016 odbędzie się w Szczecinie II Polsko-Niemiecki Szczyt Kolejowy. Z tej okazji Inicjatywa KolejDEPL bilansuje postępy uzyskane od pierwszego szczytu we wrześniu 2015 r. Sformułowano również oczekiwania dotyczące priorytetów w transgranicznym transporcie kolejowym między oboma krajami. Nową rezolucję popiera ponad 20 polskich i niemieckich organizacji. Treść rezolucji przeczytać można tutaj.


2016: Rok polsko-niemieckich jubileuszy 

03.01.2016 – W tym roku Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży obchodzą 25-lecie. Także Partnerstwo-Odry, nieformalna międzyregionalna sieć krajów Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii Pomorzą Przedniego i Saksonii oraz polskie województwa wielkopolskie, zachodniopomorskie i lubuskie oraz dolnośląskie istnieją od 10 lat. Poza tym, Wrocław wraz z hiszpańskim miastem San Sebastian jest Europejską Stolicą Kultury w 2016 roku.

To powinno być wystarczającym powodem, aby wszyscy odpowiedzialni nadal starali się o poprawę połączeń kolejowych między Polską i Niemcami.
Polsko-Niemiecka Inicjatywa Kolei Pasażerskiej (KolejDEPL) będzie dalej prowadziła swoje działania, które zapoczątkowała w 2015 roku. O konkretnych zamierzeniach informujemy dokładnie na facebook.com/kolejDEPL i kolejdepl.wordpress.com.

Dalsze informacje o terminach w 2016 roku w grudniowym Newsletterze Partnerstwa-Odry: http://partnerstwo-odra.eu/files/Newsletter_Oder-Partnerschaft_3.2015_PL.pdf


Jazda inauguracyjna Wrocław – Drezno

06.12.2015 – W lutym 2015 pożegnaliśmy ostatni pociąg Wrocław-Drezno – chcielibyśmy teraz powitać pierwszy pociąg na tej linii, wznawiający kursy transgraniczne.

Zapraszamy Państwa w dniu zmiany rozkładu jazdy 13.12.2015 do podróży pociągiem do Drezna, ew. do Wrocławia – bądź przynajmniej do powitania Podróżnych na dworcu kolejowym. Więcej informacji


Pociągi do stolicy kultury Berlin – Wrocław 2016: co do tej pory wiadomo

05.12.2015 – Obecnie nie ma żadnego połączenia kolejowego między Berlinem i Wrocławiem. Pojawić ma się jednak oferta pociągów specjalnych, dojeżdżających do Europejskiej Stolicy Kultury. Berlin i Brandenburgia zabezpieczyły na ten cel 200.000 €, by od końca kwietnia do końca lipca 2016 w soboty i niedziele była możliwa podróż razem z powrotem. Więcej informacji


Wniosek w Radzie Miasta Drezno: opracujmy strategię dla ekspresu Wrocław-Drezno!

23.09.2015 – Dnia 21.09. 2015 r. federalne ministerstwo transportu wydało zgodę na wjazd polskich pociągów na dworzec w Görlitz. Dzięki temu możliwe jest przywrócenie połączenia kolejowego pomiędzy oboma miastami partnerskimi – Dreznem i Wrocławiem – jeszcze w roku 2015. Nadeszła pora na przygotowanie atrakcyjnych połączeń komunikacyjnych i wprowadzenie ich na stałe do oferty. Dzięki lepszej promocji połączeń można zwiększyć obłożenie pociągów i w ten sposób zapewnić trwałość połączenia.

Inicjatywa KolejDEPL współuczestniczyła w przygotowaniu wniosku frakcji Bündnis 90/Die Grünen w Radzie Miasta Drezna, w którym wzywa się burmistrza miasta do opracowania wspólnie z Wrocławiem strategii wsparcia i promocji połączenia kolejowego pomiędzy oboma stolicami regionów.

Więcej na ten temat w informacji prasowej (po niemiecku).


Inicjatywa KolejDEPL na temat szczytu kolejowego: uczyniono pierwszy ważny krok

11.09.2015 – Inicjatywa KolejDEPL pozytywnie ocenia informacje, jakie docierają z polsko niemieckiego szczytu kolejowego w Poczdamie odnośnie połączeń kolejowych Drezno-Wrocław, rozbudowy linii łączącej Berlin i Szczecin jak również prawdopodobne utworzenie bezpośredniego „pociągu kultury” Berlin-Wrocław. Pełna informacja prasowa znajduje się tutaj (po niemiecku).

Więcej informacji zamieścimy wkrótce. Sprawozdania prasowe można już teraz śledzić na stronie Inicjatywy na Facebooku.


Nowa wersja dokumentu ze stanowiskiem Inicjatywy KolejDEPL wobec połączeń polsko-niemieckich – rośnie liczba sygnatariuszy      

10.09.2015 – Po konsultacjach z fachowcami i przedstawicielami grup reprezentujących interesy branży kolejowej Inicjatywa KolejDEPL opracowała kolejną wersję dokumentu zawierającego postulaty dotyczące polsko-niemieckich połączeń kolejowych. Od tego czasu zwiększyła się również osób i podmiotów wspierających Inicjatywę.

Aktualnie nasze postulaty popiera kilkanaście stowarzyszeń i organizacji. Tekst dokumentu jak również listę jego sygnatariuszy znajdziecie Państwo tutaj.


Polsko-niemiecki szczyt kolejowy

10.09.2015 – 11.9.2015 r. na zaproszenie pełnomocnika rządu federalnego ds. kontaktów z Polską, pana Dietera Woidke, odbędzie się w Poczdamie polsko-niemiecki szczyt kolejowy. Uczestniczyć będą w nim m.in. premier Saksonii, pan Stanislaw Tillich, sekretarz stanu w federalnym Ministerstwie Transportu, pan Enak Ferlemann, prezes zarządu Deutsche Bahn AG, pan Rüdiger Grube, wiceminister w polskim Ministerstwie Infrastruktury, pan Sławomir Żałobka oraz prezes zarządu PKP S.A., pan Jakub Karnowski.

Z tej okazji wydaliśmy oświadczenie dla prasy (po niemiecku).


Apel przedstawicieli wyższych uczelni o jak najszybsze przywrócenie połączenia kolejowego Drezno-Wrocław

29.06.2015 – Przedstawiciele wyższych uczelni z Saksonii i Dolnego Śląska ostrzegają: brak połączenia kolejowego stanowi zagrożenie dla transgranicznej wymiany naukowej. We wspólnym oświadczeniu udzielają oni wsparcia inicjatywie KolejDEPL. Cały tekst apelu znajduje się w rubryce Stanowiska i inicjatywy.


+++ZDJĘCIA i FILMY ONLINE+++KOLEJNE DZIAŁANIA+++

26.05.2015 – Zdjęcia z Fotoakcji (zobacz poniżej lub tutaj) oraz filmy są dostępne na naszej stronie na Facebooku (także bez potrzeby logowania się). Dysponujemy również własnym kanałem na Youtube – zapraszamy do zwiedzenia oraz subskrypcji tego kanału.

Będziemy nadal łączyć się z polsko-niemieckimi towarzystwami oraz inicjatywami z zakresu transportu. Informacje o organizacjach które nas wspierają, znajdują się tutaj.


+++KONTYNUUJEMY FOTOAKCJĘ+++ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU+++

Flagi_3286_logoPLOdbyły się już polsko-niemieckie konsultacje rządowe. Temat międzynarodowych i transgranicznych połączeń kolejowych został przedyskutowany – ale droga do rozwiązania problemów wciąż długa. (Wkrótce na naszych blogach opublikujemy na ten temat informacje odnośnie technicznych i politycznych warunków ramowych.)

Potrzebujemy krótkotrwałego rozwiązania problemu połączeń kolejowych Wrocław-Drezno jeszcze w 2015 roku. Oprócz tego – długoterminowych, stabilnych połączeń między kolejnymi polskimi i niemieckimi dużymi miastami, przede wszystkim Berlin-Wrocław, Berlin-Szczecin, jak i wzmocnienia połączeń kolejowych w strefie przygranicznej.

Dlatego też kontynuujemy prowadzenie naszej akcji. Nowe zaproszenie do udziału znajduje się tutaj.


+++CZŁONKOWIE INICJATYWY POLSKO-NIEMIECKIEJ KOLEI PASAŻERSKIEJ WE WROCŁAWIU+++

W 23./24.04.2015 członkowie naszej Inicjatywy spotkali się we Wrocławiu, żeby porozmawiać z przedstawicielami partii politycznych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnego Śląska, Biura Europejskiej Stolicy Kultury 2016 oraz regionalnymi mediami. Naszym celem jest szczególne zwrócenie uwagi na brak połączenia kolejowego pomiędzy Wrocławiem a Dreznem.


+++ FOTOAKCJA +++ ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU +++

Drodzy zainteresowani polsko-niemieckimi połączeniami kolejowymi!

W dniu 27. kwietnia w Warszawie odbędą się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe – do tego czasu chcemy publicznie pokazać, że leży nam na sercu przywrócenie połączeń Drezno – Wrocław oraz Berlin – Wrocław, jak i generalna poprawa kolejowych połączeń transgranicznych.

Dlatego prosimy Państwa o wsparcie: prosimy do nas napisać, dlaczego ważne jest dla Państwa połączenie kolejowe – bądź jak wpływają na Państwa życie połączenia kolejowe (od dwóch do pięciu zdań po polsku lub po niemiecku). Prosimy także by do tego dołączyć zdjęcie siebie wraz z plakatem. Mogą Państwo wykorzystać jeden z naszych sloganów, np.:

  • Dla lepszych połączeń kolejowych między Polską a Niemcami!
  • Dla stosunków dobrosąsiedzkich – połączenia zamiast przeszkód
  • Zachowanie jakości życia w strefie przygranicznej – zwiększanie liczby połączeń między Polską a Niemcami
  • Dotrzeć do serca Europy – także pociągiem!
  • Kolej łączy – także Niemcy i Polskę?

…lub stworzyć własny slogan. Prosimy przysłać tekst ze zdjęciem na adres bahn.kolej (at) gmail.com.

Sesja-14042015-50-3Ewentualnie mogą Państwo także nagrać krótkie video z oświadczeniem, wysłać na YouTube lub Vimeo i dołączyć link do niego w mailu do nas (chętnie udzielimy pomocy, gdy taka będzie potrzebna).

Państwa zdjęcia, cytaty oraz filmy opublikujemy na Facebooku oraz naszych blogach – skąd będą krążyć po sieci i pokazywać, że nam jako ludności nie jest obojętna likwidacja połączeń kolejowych.

Prosimy w Państwa wypowiedziach o zachowanie reguł Netykiety (to znaczy obraźliwej zawartości, bez nawoływania do przemocy, etc.). Zastrzegamy sobie prawo do nieopublikowania oświadczeń i plakatów ze sloganami, które nie pasują do celów naszej Inicjatywy.

Komunikat prasowy odnośnie akcji jest w przygotowaniu. O kolejnych działaniach będziemy informować na bieżąco.


Drugiego kwietnia 2015r. odbyło się wydarzenie inaugurujące inicjatywę„Ruch dalekobieżny dla Görlitz“. Byliśmy obecni jako inicjatywa społeczna i pokazaliśmy, jak likwidacja połączeń transgranicznych wpływa na codzienne życie mieszkańców. Poza tym przedstawiliśmy nasze postulaty: krótkoterminowe rozwiązanie dla zlikwidowanych połączeń i długoterminowy priorytet dla połączeń transgranicznych. Potrzebne nam są stałe i pewne oferty kolejowe, konkurencyjne w stosunku do samochodu i do autobusu!

Relacja w telewizji MDR (tekst+film): http://www.mdr.de/sachsen/initiative-goerlitz100_zc-f1f179a7_zs-9f2fcd56.html (02.04.2015)
Relacja na stronie Kolei Dolno
śląskich: https://www.kolejedolnoslaskie.eu/pl/niemiecko-polskie-spotkanie-w-g%C3%B6rlitz.html (03.04.2015)

Tekst komunikatu, przygotowany przez inicjatorów Stephan Kühn (członek Bundestagu, partia zielona Die Grünen), Michael Kretschmer (członek Bundestagu, partia CDU) i Siegfried Deinege (nadburmistrz miasta Görlitz):

Erklärung_Fernverkehr für Görlitz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s